2022 

Godt nytår til alle gæster, der har besøgt galleriet og gamle og nye kunder. Det gælder også for 2021, hvor årets nytårshilsen helt blev væk i nedlukninger etc. 

 Nedlukninger har været god for en ting for mig som billedkunstner: Jeg har haft komplet arbejdsro. Det har betydet, at jeg har kunnet færdiggøre alle ordrer og store værker bestilt til virksomheder etc., samt skabe nye malerier. Men hvor har jeg savnet den feed back, som gæsterne i mit galleri kommer med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Godt nytår til gamle og nye kunder og til alle dem, der besøger mit galleri.  Det er altid en fornøjelse at dele interessen for billedkunst med de gæster, der kommer i galleriet.

Primært har jeg i 2019 arbejdet med større og mindre bestillings opgaver til ind- og udland.

Endvidere har jeg også i år 2019  været koncentreret om  at udvikle nye male teknikker og finpudse de gamle gennemprøvede metoder. At skabe billeder er jo en proces i evig forandring og udvikling. Det er det, der gør at man kan stille sig foran lærredet hver dag og stadig føle udfordring, inspiration og arbejdsglæde. 

I det nye år arbejder jeg stadig med bestillingsopgaver  fra 2019, her iblandt en større dansk udsmykningsopgave til levering i efteråret 2020.

2019

Igen i år ønsker jeg alle kunder og besøgende i galleriet godt nytår.

Jeg har haft usædvanligt mange gæster i mit galleri dette år. Sommeren i Danmark var fantastisk og Ærø  føltes nærmest som en tropisk ø med ekstra mange besøgende. Det betyder selvfølgeligt at der købes og bestilles flere malerier, og efter sommeren har jeg tit den fornøjelse at aflevere malerierne personligt til mennesker eller virksomheder rundt i landet. Det er ofte store malerier, man ikke lige tager med hjem i båden eller bilen.  Det er altid dejligt at se folk igen og se, hvor billederne kommer til at hænge. Glæden ved kunst bliver jeg altid meget glad for og inspireret af.

Den lille film på hjemmesiden beskriver meget godt, hvad det er, der driver mig og inspirerer mig, og hvad jeg arbejder med. Og så får man også et glimt af Ærøs natur og en fornemmelse af stemningen på øen.  For en maler som mig, der er optaget af lyset er det ideelt.

2018

Godt nytår til alle mine kunder og besøgende i galleriet.

I år har jeg været ekstra fascineret af naturen og det særprægede vejr med evigt skiftende vejrtyper og fantastiske synsindtryk fra himlen og havet. Efterårets supermåne, der stod kæmpestor med kranerne på Marstals dok midt i billedet og en sølvbro i havet giver i den grad anledning til inspiration.  Det vil være med til at præge det kommende års malerier.

Jeg vil også arbejde med det udtryk, jeg har udviklet gennem de senere år hvor maleriet består af en masse forskellige indtryk, billeder, farver,  input fra underbevidstheden og helt konkret virkelighed.

I efteråret udstillede jeg hos DA Kunst og Kultur v/ Dansk Arbejdsgiverforening i København og sommerhalvåret var travlt i galleriet i Marstal.  De stille vinter og forårsmåneder giver den nødvendige arbejdsro og bliver selvfølgelig brugt i atelieret. 

 

2017

Året 2017 er ved at manifestere sig i form af udstillinger og bl.a en større udsmykningsopgave samt fortsat arbejde med bestillinger fra 2016 til levering i dette år.

 

Året 2016 var travlt.

Udstillinger, også lokale på bl.a Søbygård og Marstal Søfartsmuseum med andre kunstnere. Spændende opgaver med skabelsen af malerier til spændende mennesker,  der ønsker malerier,  som imødekommer netop deres ønsker og forventninger. Det bliver aldrig kedeligt.

I sommermånederne var der som sædvanligt travlt i galleriet og det er ofte der, at nye udstillinger og opgaver kommer i stand.

Arbejdet med at undervise unge mennesker på Ærø i tegning og maling, som jeg har gjort i mange år, er som altid inspirerende og sørger for at man ser tingende fra nye synsvinkler og oplever nye generationers glæde over at udtrykke sig via tegning og maling.

 

2016

Årsskiftet sluttede med en udstilling på Ritzaus Bureau i København, og der har været en del mindre udstillinger i løbet af året rundt omkring bl.a

Minors Minde i Marstal, samt et samarbejde med Uldgården i Bregninge vedr. udstillinger.

 

2015

Årsskiftet var også afslutningen på udsmykningen af Danske Banks tidligere smukke bygning i Marstal - med veneration for byens maritime historie og de smukke lokaler.

Den næste opgave er foreløbig i atelieret  med arbejdet på de malerier, der skal præge udstillingen i Galleriet i Prinsensgade i det kommende år.

 

2014

Slutningen af året udstilling hos ARCs kunstforening.

I juli og august udstiller jeg hos A/S Storebælt  med malerier i Halsskov og i København.

I forbindelse med Marstals 500 års jubilæum har jeg i foråret skabt en plakat med motiver, der relaterer til Marstal før og nu.

 

 

Året 2014 begynder med en udstilling på Ærø Rådhus.

Det er en udstilling, der viser både klassiske og naturinspirerede motiver, men også malerier, hvor motiverne er brudt op og indgår i forskellige former og farver i nye sammenhænge.

 

September 2013

Sommeren har været travl med mange besøgende i mit galleri og mange opgaver i form af udsmykning og bestillinger.

Oktober og November udstiller jeg i  kunstforeningen Faxe Bryggeri.

 

Malerierne til Marstal kirke.

Titel: "Stille"

Titel: "Storm og Sø"                                                                                                  

 

 

2013

Begynder med mange timer i atelieret for at få alle de billeder, der eksisterer inde i hovedet, ned på lærredet. Det nye år indebærer nye udstillinger og udsmykningsopgaver.

Vintertiden er også tiden for undervisning af mine unge og voksne elever og det er altid en kilde til inspiration at formidle malepassionen, teknikker etc. til andre.

 

2012

Søndag den 25. november blev der ved en festgudstjeneste i Marstal kirke indviet to malerier, som jeg har malet til kirken. Ved samme lejlighed blev kirkens nye klokkespil indviet. Det var en meget festlig begivenhed med en fyldt kirke og med deltagelse af vores biskop og provst.

Malerierne er skabt med udgangspunkt i guldaldermaleren Carl Rasmussens altertavle (Jesus stiller stormen på Genesaret Sø) og de meget specielle farver i kirkerummets prædikestol og bænkerækker. Motiverne er det oprørte hav og det stille hav med forskellige referencer og symboler i malerierne. De er selvfølgelig også inspireret af det maritime univers på Ærø. Titlerne på malerierne er henholdsvis "Storm og sø" og "Stille".
Udstillingen med de illustrerede søkort ramte lige i sjælen på søfolk, sejlere og andre - og blev lidt af et tilløbsstykke.

I øjeblikket planlægger jeg -  og arbejder med en særudstilling på Marstal Søfartsmuseum. Udstillingen løber i sensommeren 2012 august - september. Gamle og nyere søkort, alle har de været ude på skibene i rederiet H.C. Grube -  og jeg har taget udgangspunkt i destinationer og illustreret ovenpå søkortene - det er blevet en spændende rejse.

 

Udover arbejdet med de gamle søkort har jeg også arbejdet  med nye værker på lærred, som nu er klar til at blive fremvist i mit gallleri.

 

November 2012  er jeg blevet inviteret til at udstille hos Scandinavian Tobacco Group.